Antonio Poioumen

 

“Mijn kunst is geen éénrichtingsverkeer; het is een dialoog met de toeschouwer”

Antonio Poioumen is kunstenaar in hart en nieren. Kunst is een deel van hem, is geboren in zijn ziel. Antonio: “Door kunst kan ik dingen op een andere manier te vertellen, zonder aan taal gebonden te zijn. Mijn werk is verkondigend, zowel profetisch als onderwijzend. Profetisch, in een tijd van individualisme waar de massale zoektocht naar het geluk wordt begeleid
door de monotone adviezen uit allerlei “ismen”, is mijn werk onverbloemd een wegwijzer naar het meerdere. Onderwijzend is het werk juist door niet meteen de kijker te overweldigen met een lawine van lege en dogmatische antwoorden, maar door de juiste vragen op te roepen. Ik daag de toeschouwer uit om de eerlijke worsteling aan te gaan met de opgeroepen vraag.” 

In olieverf op linnen verbeeldt Antonio zijn gevoelens. Hij gebruikt hiervoor verschillende structuren en materialen en door de toepassing van pure pigmenten en fotografische elementen komen zijn expressieve kunstwerken tot leven. Zijn schilderijen inspireren en zetten aan tot denken. Het is dan ook niet vreemd dat hij wereldwijd bekendheid geniet en dat zijn schilderijen in diverse privécollecties te vinden zijn.

Noemenswaardig is, dat de opbrengst van zijn schilderijen naar Stichting Poioumen gaat, een stichting die ouderen in derde wereld landen helpt. In 2010 heeft stichting ongeveer 120 ouderen aan een bedrijfje geholpen. 

 


Werk van Antonio Poioumen

«
»