Tiny Vissers

“You can't depend on your eyes when your imagination is out of focus”,

Met alle hulpmiddelen die we tegenwoordig hebben, dreigen we ook veel te verliezen. Het geheugen, verstand en vooral de fantasie worden minder gebruikt, want alles is snel op te zoeken.
Tiny probeert de fantasie van de kijker (en eigenlijk in de eerste plaats van hemzelf) te prikkelen.
Met behulp van onwaarschijnlijke maar mogelijke, realistische kronkels.
Hij heeft er geen enkel probleem mee om die in brons gegoten kronkelige taferelen te beschrijven.
Maar het wordt pas echt plezierig als de kijker met eigen fantasieën komt.
Als omschrijving van de motivatie van zijn werk heeft Tiny het hierboven prachtige citaat gevonden van Mark Twain.


Werk van Tiny Vissers

«
»